Subcategories

9f5614cc92f4f1bb2de84cc6d9a6acd1 

Αίτηση Εγγραφής Νηπίου

 9f5614cc92f4f1bb2de84cc6d9a6acd1

Αίτηση Επανεγγραφής Νηπίου

 

 9f5614cc92f4f1bb2de84cc6d9a6acd1

 

Ιατρικό Πιστοποιητικό

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

 ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε, να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τον κανονισμό λειτουργίας μας εδώ.

 

image321

Oct 07

                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

 

Απόσπασμα

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους   2018

 

 

Αρ. απόφασης   49

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς των παιδιών που φιλοξενούνται.

 

  

            Στο Παλαιό Φάληρο στην έδρα του ΝΠΔΔ επί της οδού Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων ( Α΄ όροφος ), σήμερα την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 συνεδρίασε τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 366/18.04.2018πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 240   του ιδίου νόμου.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των εννέα ( 09 ) μελών ήταν παρόντες έξι   ( 06 ), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Πρόεδρος )
 2. ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΟΠΗ
 3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
 5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 6. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΦΑΚΙΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  2. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ
  3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ: 1Ο                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν

αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την ανάγκη λήψης απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων των παιδιών που φιλοξενούνται στα τμήματα ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ €
1η 0,00 5.000,00€ 20
2η 5.001 10.000 40
3η 10.001 15.000 50
4η 15.001 20.000 60
5η 20.001 25.000 70
6η 25.001 30.000 80
7η 30.001 35.000 100
8η 35.001 40.000 120
9η 40.001 45.000 140
10η 45.001 50.000 160
11η 50.001 60.000 180
12η 60.001 70.000 200
13η 70.001 Και άνω 250

-          Τα νήπια πολυτέκνων που το εισόδημά τους είναι έως 45.000,00 € απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων.

Με εισόδημα από 45.000,00 € και άνω θα καταβάλλουν το 50% των                    διδάκτρων στην κλίμακα που τους αντιστοιχεί.

-          Τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών με εισόδημα έως 45.000€ θα καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων που τους αντιστοιχεί.

Με εισόδημα από 45.000 και πάνω θα καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα  της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.

-          Τα αδελφάκια των νηπίων που φιλοξενούνται στους Δ.Π.Σ. θα καταβάλλουν το 50% της κλίμακας που τους αντιστοιχεί εκτός των εισοδημάτων 50.001,00 € και άνω οι οποίοι θα καταβάλλουν όλο το ποσό της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.

-          Νήπια με αναπηρία τουλάχιστον 67% εφόσον εγγραφούν θα καταβάλλουν το 50% του ποσού της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.

-          Νήπια των οποίων οι γονείς ή τυχόν αδελφάκι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67% θα καταβάλλουν το 50% του ποσού στη κλίμακα που τους αντιστοιχεί εκτός των εισοδημάτων 50.001,00 € και άνω οι οποίοι θα καταβάλλουν όλο το ποσό της κλίμακας που τους αντιστοιχεί. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

-          Αλλοδαποί με εισόδημα έως 15.000,00 € θα καταβάλλουν το ποσό των 80,00€. Με εισόδημα από 15.001,00 € έως 30.000,00 € θα καταβάλλουν το ποσό των 100,00 €. Με εισόδημα από 30.001,00 € έως 40.000,00€ θα καταβάλλουν το ποσό των 120€. Με εισόδημα από 40.001,00€ και πάνω θα καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα στη κλίμακα που τους αντιστοιχεί.

-          Γονείς εγγεγραμμένων παιδιών που εργάζονται σε φορείς ( π.χ. ΔΕΚΟ, Τράπεζες, Υπουργεία, κλπ ), οι οποίοι επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς, τα εξής : α) στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες οι φορείς χορηγούν ποσό μεγαλύτερο απ’ αυτό που τους αντιστοιχεί βάσει της κλίμακας διδάκτρων, θα βαρύνονται με το ποσό που τους χορηγεί ο φορέας τους και β) στις περιπτώσεις που χορηγείται επίδομα, να καταβάλουν το ποσό που τους αντιστοιχεί βάσει της κλίμακας διδάκτρων.

-          Τα δίδακτρα μηνός Ιουλίου θα καταβάλλονται το μήνα Δεκέμβριο κατά το ήμισυ και το υπόλοιπο ποσό κατά το μήνα Απρίλιο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. (Για τα ανωτέρω δίδακτρα θα εκδίδονται δύο αποδείξεις) με εξαίρεση τους γονείς οι οποίοι επιδοτούνται από την υπηρεσία όπου εργάζονται.

-          Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται άσχετα με το αν τα παιδιά σιτίζονται ή απουσιάζουν.

-          Παιδί το οποίο εγγράφεται και για διαφόρους λόγους κρατάει τη θέση ύστερα από επιθυμία των γονέων καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί στο ακέραιο.

-          Οι γονείς υποχρεούνται στην υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης κατά την περίοδο εγγραφών για την αποδοχή των ανωτέρω.

-          Απαλλαγή ή μείωση των διδάκτρων μπορεί να γίνει με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για όσες περιπτώσεις χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

-          Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

-          Η κλίμακα των διδάκτρων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή θα αποτελεί άρθρο του Κανονισμού λειτουργίας του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» και θα έχει ισχύ από τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

- την εισήγηση του Προέδρου

- τις διατάξεις του άρθ. 79 του ΚΔ &Κ, Ν.3463/06

- Τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των Δ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 497/22-4-2002 άρθ. 9) και την απόφαση 64/10.3.2015 Διοικητικού Συμβουλίου κανονισμού λειτουργίας

- Τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των Δ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 4249/5-12-2017)

- και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τον καθορισμό των διδάκτρων ως ακολούθως :

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ €
1η 0,00 5.000,00€ 20
2η 5.001 10.000 40
3η 10.001 15.000 50
4η 15.001 20.000 60
5η 20.001 25.000 70
6η 25.001 30.000 80
7η 30.001 35.000 100
8η 35.001 40.000 120
9η 40.001 45.000 140
10η 45.001 50.000 160
11η 50.001 60.000 180
12η 60.001 70.000 200
13η 70.001 Και άνω 250

-          Τα νήπια πολυτέκνων που το εισόδημά τους είναι έως 45.000,00 € απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων.

Με εισόδημα από 45.000,00 € και άνω θα καταβάλλουν το 50% των                    διδάκτρων στην κλίμακα που τους αντιστοιχεί.

-          Τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών με εισόδημα έως 45.000€ θα καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων που τους αντιστοιχεί.

Με εισόδημα από 45.000 και πάνω θα καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα   της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.

-          Τα αδελφάκια των νηπίων που φιλοξενούνται στους Δ.Π.Σ. θα καταβάλλουν το 50% της κλίμακας που τους αντιστοιχεί εκτός των εισοδημάτων 50.001,00 € και άνω οι οποίοι θα καταβάλλουν όλο το ποσό της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.

-          Νήπια με αναπηρία τουλάχιστον 67% εφόσον εγγραφούν θα καταβάλλουν το 50% του ποσού της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.

-          Νήπια των οποίων οι γονείς ή τυχόν αδελφάκι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67% θα καταβάλλουν το 50% του ποσού στη κλίμακα που τους αντιστοιχεί εκτός των εισοδημάτων 50.001,00 € και άνω οι οποίοι θα καταβάλλουν όλο το ποσό της κλίμακας που τους αντιστοιχεί. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

-          Αλλοδαποί με εισόδημα έως 15.000,00 € θα καταβάλλουν το ποσό των 80,00€. Με εισόδημα από 15.001,00 € έως 30.000,00 € θα καταβάλλουν το ποσό των 100,00 €. Με εισόδημα από 30.001,00 € έως 40.000,00€ θα καταβάλλουν το ποσό των 120€. Με εισόδημα από 40.001,00€ και πάνω θα καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα στη κλίμακα που τους αντιστοιχεί.

-          Γονείς εγγεγραμμένων παιδιών που εργάζονται σε φορείς ( π.χ. ΔΕΚΟ, Τράπεζες, Υπουργεία, κλπ ), οι οποίοι επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς, τα εξής : α) στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες οι φορείς χορηγούν ποσό μεγαλύτερο απ’ αυτό που τους αντιστοιχεί βάσει της κλίμακας διδάκτρων, θα βαρύνονται με το ποσό που τους χορηγεί ο φορέας τους και β) στις περιπτώσεις που χορηγείται επίδομα, να καταβάλουν το ποσό που τους αντιστοιχεί βάσει της κλίμακας διδάκτρων.

-          Τα δίδακτρα μηνός Ιουλίου θα καταβάλλονται το μήνα Δεκέμβριο κατά το ήμισυ και το υπόλοιπο ποσό κατά το μήνα Απρίλιο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. (Για τα ανωτέρω δίδακτρα θα εκδίδονται δύο αποδείξεις) με εξαίρεση τους γονείς οι οποίοι επιδοτούνται από την υπηρεσία όπου εργάζονται.

-          Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται άσχετα με το αν τα παιδιά σιτίζονται ή απουσιάζουν.

-          Παιδί το οποίο εγγράφεται και για διαφόρους λόγους κρατάει τη θέση ύστερα από επιθυμία των γονέων καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί στο ακέραιο.

-          Οι γονείς υποχρεούνται στην υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης κατά την περίοδο εγγραφών για την αποδοχή των ανωτέρω.

-          Απαλλαγή ή μείωση των διδάκτρων μπορεί να γίνει με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για όσες περιπτώσεις χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

-          Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

-          Η κλίμακα των διδάκτρων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή θα αποτελεί άρθρο του Κανονισμού λειτουργίας του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» και θα έχει ισχύ από τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, ……………………., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

            Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας.

            Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2018.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ                                              1. Α. Λαζαρίδου

2. Π. Μαχαίρα

                                                                                          3. Σ. Μαχαίρα

                                                                                          5. Α. Αγγελοπούλου

                                                                                          6. Ε. Βλάχου

                                                                                                  

     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ